Ports i fars


Permisos comuns


TIPUS DE PORTS

Hi ha tres tipus de ports a les Illes Balears:

  1. Gestionats per l’Autoritat Portuària de Balears, que depèn del Ministeri de Foment del Govern d’Espanya.
  2. Gestionats per Ports de les Balears, que depèn de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.
  3. Gestió indirecta / privada.

Autoritat Portuària
de Balears

Rodatges als ports i fars de les Illes Balears gestionats per l'Autoritat Portuària de Balears

Per a rodatges a ports i fars gestionats per l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, cal demanar una autorització. Aquest organisme públic cobra una taxa variable en funció del tipus de producció, dies de rodatge i de l’espai que s’utilitza.

A la sol·licitud cal presentar un llistat amb els noms, DNIs o passaports i nacionalitat de totes les persones que intervenen a la filmació a la zona portuària, així com les matrícules dels vehicles de producció. La sol•licitud s’ha de presentar en el registre d’entrada, juntament amb la resta de la documentació del projecte. Es pot presentar a qualsevol de les Oficines de l’Autoritat Portuària de Balears o mitjançant correu certificat.

Ports que depenen de l’Autoritat Portuària de Balears a Menorca són:

Podeu consultar tots els ports gestionats per l'Autoritat Portuària de Balears en el següent enllaç: www.portsdebalears.com

Tots els fars de les Illes Balears depenen de l’Autoritat Portuària de Balears, i s’han de seguir les passes esmentades anteriorment. Podeu consultar els fars a la web: www.farsdebalears.org
Contacte per a rodatges

Ricardo Recio
rrecio@portsdebalears.com
Tel. +34 971 36 30 66
www.portsdebalears.com

direcció

Moll de Llevant 1
07701 Maó (Menorca)

Ports de les Balears

Rodatges als ports gestionats per Ports de les Balears

Per a rodatges a ports gestionats per Ports de les Balears cal emplenar la sol·licitud i adreçar-la mitjançant correu electrònic o de manera presencial a Ports de les Illes Balears. Ports cobra una taxa d’obertura d’expedient i una altra variable en funció del tipus de producció, dies de rodatge i de l’espai que s’utilitza, a més de l’estacionament dels vehicles necessaris. Cal sol•licitar l’autorització amb un mínim de tres dies d’antelació.

Descarregau la sol·licitud

Les taxes actuals per a filmacions i reportatges publicitaris dins espais portuaris són les següents:

Concepte € / dia
1. Reportatge fotogràfic sense intervenció de models ni alteracions de l’espai 171,68 €
2. Reportatge fotogràfic amb models o inclusió de productes 326,01 €
3. Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció ni alteració de l’espai 326,01 €
4. Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o inclusió de productes 652,02 €
Recàrrec per treball nocturn 50%

QUADRE DE TAXES ANY 2016 (BOIB num. 14, de 28 de gener de 2016)

Ports que depenen de Ports de Balears a Menorca són:

Podeu consultar tots els ports gestionats per Ports de Balears en el següent enllaç: www.portsib.es
Contacte per a rodatges

Ports de les Illes Balears
explotacio@portsib.es
Tel. +34 971 628 089

direcció

C/ de Vicente Tofiño, 36
Coll d’en Rabassa (Son Rossinyol)
07007 Palma
www.portsib.es

Ports de gestió indirecta o privada

Per a les instal·lacions portuàries de gestió indirecta s'ha de tramitar l'autorització directament amb la direcció de cada port o club nàutic.

Podeu consultar la llista de Ports i instal•lacions portuàries de gestió directa (Ports IB) i de gestió indirecta al següent document.

 

Per més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.

contacta'ns