PROPOSA UNA LOCALITZACIÓ


Qualsevol tipus d'espai pot ser una localització de rodatge:
cases modernes, antigues, abandonades, edificis, botigues, cellers, granges, garatges, ascensors ...

DADES DE LA LOCALITZACIÓDESCRIPCIÓ I DETALLS DE LA LOCALITZACIÓ

Descriviu detalladament les especificacions de cada localització, si disposa de parking propi, accessos adaptats, horaris o dies restringits, o altra informació retllevant.


CATEGORIES DE LOCALITZACIÓ

Selecciona les categories que millor descriguin la localització. Es poden seleccionar un màxim de 5 categories.
Per seleccionar més d'una activitat pitjar CTRL + les diferents activitats.


FOTOGRAFIES DE LA LOCALITZACIÓ

Puja un mínim de 3 fotografies i un màxim 15. Format: PNG / JPG. Resolució mínima: 1024x768. Max. 4 MB per imatge.
Afegiu fotografies en bona qualitat i amb una visió àmplia, on es pugui apreciar l’espai, i des de diferent angles.
No incloure fotografies de detalls (decoració, flors, portes…) i millor sense flash.


DADES DE CONTACTE

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades seran incloses en un fitxer per al seu tractament automatitzat. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Recomanacions de la IBFC:

  • Les productores han de comptar amb una assegurança que cobreixi qualsevol desperfecte durant el rodatge. Et recomanam demanar les condicions.
  • Es pot estipular el preu d'ús que es cregui convenient. Recomanam tenir en compte les diferències entre curtmetratges, sèries de TV, llargmetratges i publicitat. També recordam que els preus abusius poden dissuadir les productores de rodar en la seva localització.
  • Cal acordar les condicions amb la productora abans de començar el rodatge: dies / hores (els canvis d'última hora són freqüents!), escenes, nombre de persones, aparcament de vehicles, càtering, accessos, si es necessitarà potència extra per a un generador...
  • Si aculls algun rodatge, ens ho pots comunicar a info@icib.caib.es per comptabilitzar-ho i poder-vos assessorar.