FONS DE FINANÇAMENT

IBFC i ATB

La Illes Balears Film Commission i l’Àgencia de Turisme de les Illes Balears han signat un conveni de col·laboració per a la promoció de les illes com a espai de rodatge.

Una de les accions és l’aportació en espècies de despeses de viatges, organització de desplaçaments, allotjaments i altres serveis complementaris.

Els beneficiaris poden ser productores locals o productores internacionals que coprodueixin amb una productora de les Illes Balears.

Més informació: info@icib.caib.es


IBFC i ILLENC

L’Institut de la Llengua i la Cultura (ILLENC) és un organisme públic depenent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears que impulsa i promou les indústries culturals balears. Disposa de tres línies d’ajuts a l’audiovisual:

1 - Projecció exterior
Ajuts a la projecció internacional de les produccions que es rodin a les Illes Balears, per impulsar la seva presència a mercats i festivals

2 - Producció audiovisual
Una línia d’ajut a la producció audivovisual per a les productores locals i per produccions internacionals associades amb una productora de les Illes Balears

3 - Festivals i fires a les Illes Balears
Línia d’ajuts a l’organització de festivals i fires a les Illes Balears

Més informació: info@icib.caib.es i ILLENC


15% TAX REBATE PER PRODUCCIONS INTERNACIONALS

Les pel·lícules i produccions de TV estrangeres poden accedir a una rebaixa fiscal del 15% en les seves despeses elegibles a Espanya si compleixen els requisits següents:

- Hi ha d'haver una despesa mínima admissible d'1M€

- La productora estrangera ha de contractar els serveis d'una productora espanyola que recollirà la rebaixa de la Hisenda Pública espanyola

Despeses deduïbles:

- Personal creatiu (director, guionista, compositor, director de fotografia, actors principals, muntador, dissenyador de producció, mesclador de so, dissenyador de vestuari i maquilladors) amb domicili fiscal a Espanya o a un altre Estat de la Unió Europea, amb un límit de màxim 50.000 € per persona

- Despeses derivades de la utilització de les indústries tècniques i altres proveïdors de serveis basats a Espanya:

 • Personal (a part del personal creatiu mencionat anteriorment)
 • Figurants i especialistes
 • Construccuió de decorats i atrezzo
 • Taxes de localitzacions
 • Vestuari, maquillatge i perruqueria
 • Materials VFX + SFX
 • Càmera + il•luminació, material grip
 • Post-producció
 • Hotels i càtering de personal directament relacionats amb la producció
 • Transport dins d'Espanya
 • Una assegurança de responsabilitat civil directament relacionada amb la producció

La producció pot reclamar fins a 2,5 milions d'euros en devolució d'impostos, calculat com el 15% de la despesa total subvencionable a Espanya

AVÍS LEGAL