Illes balears film commission

Mallorca · Menorca · Eivissa · Formentera

QUI SOM?

La Illes Balears Film Commission és un servei públic i gratuït del Govern de les Illes Balears que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a totes les Illes Balears i d’estimular i consolidar la indústria audiovisual balear i els serveis que se’n deriven. Promociona Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a localitzacions idònies per a tot tipus de projectes audiovisuals i cinematogràfics.

La IBFC també s’encarrega d’impulsar la internacionalització de l’audiovisual balear, promoure la presència de produccions balears a mercats i festivals, donar suport a la seva distribució i facilitar la coproducció.

La Illes Balears Film Commission està integrada dins la Spain Film Commission a l'European Film Commission Network i l'AFCI.


QUÈ OFERIM?

Film Commission:

 • Asessoram a productores i professionals a preparar els rodatges a les Illes Balears, oferint informació completa i rigorosa sobre permisos, gestions, localitzacions i professionals.
 • Actuam d’intermediaris entre les empreses que volen rodar a les Illes Balears i les administracions que gestionen els espais: municipis, demarcació de costes, ports de les Illes Balears, medi ambient, etc. En cas necessari, redactam cartes de suport per projectes audiovisuals que consideram que beneficien i fomenten la cultura i el valor del nostre territori.
 • Facilitam la tasca dels localitzadors; oferim assessorament per a la seva recerca i informam de les condicions de filmació per a cada espai. Comptam amb una base de dades de localitzacions útil i extensa. Per necessitats concrets, podeu adreçar-vos a nosaltres a info@icib.caib.es o al telèfon +34 971 17 60 41
 • Aglutinam l’oferta de professionals i empreses del sector audiovisual de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a través del nostre directori de professionals empreses.
 • Col·laboram amb administracions, institucions i oficines de rodatges per agilitzar i simplificar permisos i adaptar-los a les necessitats del sector

Projecció exterior:

 • Donam suport a la internacionalització de les empreses audiovisuals de les Illes Balears. Promocionam les pel•lícules, documentals i curtmetratges balears a fòrums de coproducció, mercats i festivals a través de les línies d’ajut de l'ICIB i de l'IEB.
 • Coordinam elaboració de material promocional i les convocatòries per fòrums, mercats i festivals amb la col•laboració de FAPAE, ICEX, ICAA i altres institucions i comunitats autònomes.
 • Recolzam la producció audiovisual a través de les línies d’ajut de l'ICIB.
 • Treballam conjuntament amb els festivals de les Illes Balears.
 • Oferim assessorament personalitzat a productores i professionals.
 • Organitzam jornades de formació dirigides a professionals i empreses, amb unes temàtiques acordades amb les associacions del sector i ajustades a les seves necessitats.
 

Demanam a les produccions a les que hem assessorat que incloguin el nostre nom i el logotip en el seus crèdits, comunicacions i material promocional.

Descarregar els logos oficials de IBFC

descàrrega de logotips